Služby

Přeprava zdravotně postižených osob

V našem kraji existuje jen velmi málo veřejných dopravních prostředků, které jsou uzpůsobeny pro převoz zdravotně znevýhodněných osob, proto nabízím službu přepravy upraveným osobním vozidlem se speciálním přesedacím zařízením upravené firmou JP Servis pana Jana Píbala ze Štěkně:

  • Služba je individuální, dle potřeb klienta a v rámci celé ČR
  • Přepravu zajišťuji vozidlem Volkswagen Caddy maxi pro 6 osob + řidič
  • Vozidlo je vybaveno u spolujezdce speciálním přesedacím zařízením pro imobilní osoby
  • Vše je homologováno a přizpůsobeno k provozu na pozemních komunikacích
  • Službu lze objednat i telefonicky, vždy na základě volné kapacity vozidla