Sponzoři

Poděkování sponzorům

Vážení sponzoři, vážené nadace, kamarádi

Je pro mě ctí a především velikou radostí poděkovat Vám za pomoc, která změnila můj život více, než jsem sám čekal.

Příjem dávek určených tělesně postiženým je možností, jak přežít, ale nikdy se nemůže vyrovnat pocitu, kdy si člověk na život dokáže vydělávat sám. Po sedmi letech strávených doma mám nyní práci, která mě naplňuje. Práci, v níž se cítím užitečný. Práci, díky níž jsem nezávislý na cizí pomoci. Z obdarovávaného jsem se stal dárcem, který už nemusí čekat na dávky ze státního rozpočtu, ale naopak sám přispívá formou daní, zdravotního a sociálního pojištění a sponzorskými dary potřebným. To je v mém osobním životě ta největší změna.

Díky práci zažívám pocit společenského začlenění, mohu si dovolit i kulturní či sportovní aktivity, mohu dětem zaplatit zájmové kroužky. Změnil se tak život nejen můj, ale život celé rodiny. I za to velmi děkuji.

Po letech bezmoci si vážím i skutečnosti, že stejně jako každý majitel firmy musím přemýšlet, jak obstát v konkurenci, musím přicházet s novými nápady. Kromě běžné dopravy je taxislužba, kterou provozuji, uzpůsobena také pro tělesně postižené, můj vlastní handicap mi v tomto směru pomáhá – vím, co pro cestování nutně potřebují. Do konce roku je mým cílem taxislužbu rozšířit i na všední dny, dosud je totiž využívána především o víkendech. Usiluji tak o získání práce či zakázky, kterou bych mohl pro nějakou firmu vykonávat i během týdne, největší naděje v tomto vkládám do Škoda auto, a.s., či do Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kde bych se službou dopravy v rámci náhradního plnění mohl mít velkou šanci uspět.

Do pěti let bych chtěl mít práci pro 2 – 3 auta s řidiči s podobným handicapem, kteří mají chuť se svým životem něco udělat, ale nemají vlohy na programování, spravování webů nebo účetnictví, přitom samotná práce řidiče by je dostatečně naplňovala. Byl bych velmi rád, aby i další tělesně postižení mohli žít s pocitem, že dělají potřebnou práci, díky níž nejsou odkázáni na sociální dávky.

Věřím, že se mi tyto plány, na jejichž začátku stála Vaše pomoc, podaří postupně realizovat.

S úctou a poděkováním

Nadacím a sponzorům:

Konto Bariéry – zaštítění sponzorského podúčtu a poradenství – jmenovitě Martina Potomová

Nadační fond J&T

Nadační fond AGROFERT

Řízení letového provozu ČR, s.p.

Bohemilk, a.s.

Tipsport, a.s.

Metrostav, a.s.

ZEAS Podorlicko, a.s.

BEAS, a.s.

Petruše Havlová, Očelice

Iva Šeredová – kadeřnický salon Opočno

Pomoc se zřizováním živnosti a chráněného pracovního místa:

Občanské sdružení Aspekt  – Náchod, Mgr.Říhová, Ing.Pejskar

Martin Doležal – nápad, poradenství v oblasti taxi,

Roman Pop – motto „Jízda kterou pomáháte“, grafický návrh a provedení vizitek a letáků

Ondřej Marek – grafický návrh reklam na voze.

Oldřich a Jiřina Luňáčkovi – překlenutí DPH, konzultant,  pomoc s nákupem auta, celková podpora

Jan Koláčný z Centra Paraple – sestavení žádosti pro sponzory, kontakty na nadace.

Kolečka na cestách

Kolečka na cestách je občanské sdružení, jež vzniklo s pozitivním nábojem a odhodláním.

Tvoří jej lidé, kteří ještě před vznikem statutu, utvořili přátelský kolektiv zdravých a handicapovaných.

Zabývá se cestováním po České republice, ale i do zahraničí. Pořádá kulturní, společenské a vzdělávací akce. Její cílovou skupinou jsou lidé po úrazu míchy. Její klienti jsou mladí, aktivní a pozitivní jedinci s velkou chutí do života.

Pilířem sdružení jsou mladí, zdraví a aktivní jedinci, kteří pomáhají klientům koleček překonávat bariéry psychického i technického rázu.

CZEPA

Česká asociace paraplegiků – CZEPA je neziskovou organizací lidí po poranění míchy a sdružuje členy z celé ČR. Naše sdružení vychází z přesvědčení, že člověk na vozíku může a má právo žít kvalitním a aktivním životem – v rodině, v zaměstnání, s volným časem vyplněným zájmy a koníčky, stejně jako všichni ostatní lidé bez handicapu….  

Poslání organizace

Posláním organizace je hájení práv a zájmů vozíčkářů po poškození míchy, usilujeme o dosažení jejich plnohodnotného života, ovlivňujeme systém zdravotní a sociální péče v ČR. 

Vznik

Svaz paraplegiků vznikl v roce 1990 a působí na území celé České republiky. Od 1.1.2012 užíváme nový název Česká asociace paraplegiků – CZEPA.

Mnoho lidí s poškozením míchy zažívalo zbytečné strasti při neodborném léčení v zařízeních pro běžné pacienty s méně závažnými problémy. Důsledky často již nešlo napravit a končily mnohokrát i smrtí pacienta. Právo na poskytování léčebné a rehabilitační péče v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny, psychologie a etiky považuje CZEPA za jedno z významných práv lidí po poranění míchy. Od svého vzniku proto usiluje o zlepšení úrovně zdravotní péče o tyto občany a o přijetí koncepce jejich léčení.

VOZEJKOV

Co je Vozejkov?

Informační kanál nejen pro vozíčkáře po úrazech páteře, poranění nebo onemocnění míchy. Výchozí místo, kde naleznete pomoc, rady, zkušenosti, názory, pozvánky, nabídky, poptávky atd. A to vše můžete vybírat dle Vašeho regionu a Vašich možností. Současně je to také prostor pro organizace a společnosti, které nám nabízí své služby a zboží k lepšímu životu na vozíku.